Διαγωνισμός Βραβείων για διακεκριμένες εφευρέσεις

Δείτε επίσης

Ομάδα Best News
Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους δημοσιογράφους με θετικό πνεύμα.
Στο πλαίσιο του εορτασμού 100 ετών από την πρώτη κατοχύρωση εφεύρεσης στην Ελλάδα (1920-2020), ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) προκηρύσσει την 4η Απονομή Βραβείων Ελλήνων Εφευρετών για διακεκριμένες εφευρέσεις.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) προκηρύσσουν τον 4ο Διαγωνισμό Απονομής Βραβείων σε διακεκριμένες εφευρέσεις οι οποίες συνέβαλαν ή μπορούν να συμβάλλουν στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εφευρέτες που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και δραστηριοποιούνται σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, αλλά και ως φυσικά πρόσωπα, με κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες.

Ο θεσμός εγκαινιάστηκε το 2002 με σκοπό την υλική και ηθική ανταμοιβή διακεκριμένων εφευρετών για τη συμβολή τους στην τεχνολογική πρόοδο και την ενίσχυση της εφευρετικής καινοτομίας στη χώρα μας.

Τα Βραβεία θα απονεμηθούν σε τρεις κατηγορίες εφευρετών, οι οποίοι πραγματοποίησαν τις εφευρέσεις:

1. Στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος για λογαριασμό Πανεπιστημίου ή Ερευνητικού Κέντρου.
2. Ως εργαζόμενοι σε Μικρομεσαία Επιχείρηση.
3. Ως ανεξάρτητα φυσικά πρόσωπα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι αναφέρονται ως εφευρέτες σε Εθνικές αιτήσεις, σε Ευρωπαϊκές ή Διεθνείς αιτήσεις για χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας που συμπεριλαμβάνουν την Ελλάδα ως χώρα προσδιορισμού, ή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας που έχουν εισέλθει στην εθνική φάση.

Επιπλέον, για τη συμμετοχή πρέπει επιπλέον να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

• κατά τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση Ελληνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή της Διεθνούς αίτησης, ο εφευρέτης είχε μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα,
• η ημερομηνία προτεραιότητας της αίτησης (εφόσον υπάρχει) ή η ημερομηνία κατάθεσης (εφόσον δεν υπάρχει ημερομηνία προτεραιότητας) είναι μεταγενέστερη της 1ης Σεπτεμβρίου  2015,
• η αίτηση έχει δημοσιευθεί ή το δίπλωμα έχει χορηγηθεί μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020.

Η αξιολόγηση των εφευρέσεων από την Επιτροπή θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

• Εμπεριέχουν ιδιαίτερη εφευρετική δραστηριότητα.
• Έχουν σημαντικές προοπτικές για να συμβάλλουν στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας.
• Η Έκθεση Έρευνας δεν περιέχει έγγραφα της προϋπάρχουσας στάθμης της τεχνικής που προσβάλουν το νέο ή το εφευρετικό της εφεύρεσης (κατηγορίες Χ ή Υ).

Οι ενδιαφερόμενοι εφευρέτες θα πρέπει να  συμπληρώσουν και να καταθέσουν στον ΟΒΙ το σχετικό έντυπο αιτήματος μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2020.

Η τελική έγκριση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής, και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την απονομή χρηματικών βραβείων. Τα βραβεία θα προσφέρει ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στους  διακεκριμένους εφευρέτες, σε ειδική τιμητική τελετή.

εφευρέσεις

Σχετικά με τον ΟΒΙ

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) λειτουργεί από το 1988 και είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία των δικαιωμάτων των βιομηχανικών σχεδίων. Σκοπός του ΟΒΙ είναι να συμβάλει στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται και η παροχή τεχνολογικής πληροφόρησης, από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων, στους περισσότερους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. O OBI συνεργάζεται με άλλους ομοειδείς Οργανισμούς διεθνώς όπως το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), για θέματα βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και εποπτεύεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

Ακολουθήστε την σελίδα μας Bestnews στο Facebook

Ακολουθήστε τις ειδήσεις του BestNews στο Google News

- Advertisement -
- Advertisement -

Τελευταία Νέα

- Advertisement -

Σας ενδιαφέρουν

- Advertisement -