ΧΟΡΟΣ

Επιχορηγήσεις €605.000 σε 21 ομάδες κλασικού και σύγχρονου χορού

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, για τρίτη χρονιά ενισχύει την ελληνική χορογραφική δημιουργία και την ελληνική χορευτική κοινότητα, επιχορηγώντας είκοσι μία (21) ομάδες χορού από την Αττική και την Περιφέρεια, με το συνολικό ποσό των 605.000 ευρώ για την περίοδο 2019-20.

Η Επιτροπή με πρόεδρο την Χριστιάνα Γαλανοπούλου, ιστορικό τέχνης και Καλλιτεχνική Διευθύντρια του MIR Festival, αντιπρόεδρο την Ευφροσύνη Μαρίνα Χριστίνα Τρούσα, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Arc for Dance Festival και Dance Cultural Centre και μέλη τους: Γιώργο Βουδικλάρη, κριτικό θεάτρου και χορού, Νίνα Αλκαλάη, θεωρητικό χορού και Ιωάννα Τζαρτζάνη, θεωρητικό χορού, κινήθηκε με βάση την από 29ης Μαρτίου 2019 πρόσκληση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών φορέων του Υ.Π.ΠΟ.Α., σύμφωνα με την οποία, συνεχίζεται για τρίτη χρονιά η λειτουργία του θεσμού των επιχορηγήσεων, με στόχους:

  • Την ενίσχυση της ελληνικής χορογραφικής δημιουργίας και της ελληνικής κοινότητας του χορού.
  • Την ενθάρρυνση των συνεργασιών των ομάδων με φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού, για την έρευνα, παραγωγή, παρουσίαση και προώθηση του έργου τους.
  • Τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
  • Τη στήριξη δράσεων κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, που οικοδομούν και διευρύνουν το κοινό του χορού και του προσφέρουν τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε έργα καλλιτεχνικής ποιότητας, να διαμορφώνει κριτήρια και να συμμετέχει ενεργά στον κόσμο της τέχνης του χορού

Όπως αναφέρει η Γνωμοδοτική Επιτροπή Χορού στο σκεπτικό της, τα κριτήρια πάνω στα οποία κινήθηκε η αξιολόγηση, σύμφωνα με την πρόσκληση, είναι τα εξής:

  1. Καλλιτεχνικά κριτήρια

• Η επαρκής ανάπτυξη της ιδέας και ο τεκμηριωμένος σχεδιασμός της παραγωγής και των προβλεπόμενων σταδίων της

• Η διερεύνηση του κινητικού λεξιλογίου, της δραματουργίας, της δομής, του ύφους, καθώς και άλλων μέσων

•Η ερευνητική ή/και πειραματική προσέγγιση στην Τέχνη του Χορού

• Η δυνατότητα της πρότασης να προωθήσει τον διάλογο, τον προβληματισμό και την επικοινωνία ανάμεσα στους καλλιτέχνες, αλλά και ανάμεσα στον χορό και το κοινό του.

• Ο ολοκληρωμένος και εφικτός χρονικός προγραμματισμός

• Η πρόθεση της ομάδας να προσεγγίσει το κοινό, να μελετήσει και να προτείνει τρόπους και δράσεις διεύρυνσής του.

Συνεκτιμήθηκαν

• Η συσπείρωση νέων ή/και καταξιωμένων συνεργατών.

• Η ανταπόκριση του κοινού στη μέχρι τώρα δραστηριότητα των σχημάτων και η δημιουργία πυρήνα κοινού από τα παλαιότερα ιδίως σχήματα.

• Η προηγούμενη επαγγελματική παρουσία του σχήματος και των άλλων συντελεστών στην καλλιτεχνική ζωή της χώρας και η συμμετοχή της ομάδας σε αναγνωρισμένες διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

• Η πραγματοποίηση παραστάσεων σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων και ειδικότερα σε παραμεθόριες και άγονες περιοχές και σε νησιωτικά συμπλέγματα.

2. Θέσεις εργασίας

Η προσφορά  θέσεων εργασίας τόσο σε επαγγελματίες χορευτές όσο και σε άλλους συντελεστές.

3. Συνεργασίες

Η συνεργασία με άλλους φορείς της Ελλάδας

Η συνεργασία με φορείς του εξωτερικού

Η οικονομική συμβολή αυτών των φορέων στην υλοποίηση της παραγωγής.

4. Κοινωνική προσφορά

Στο πλαίσιο μιας πολιτικής που έχει στόχο την προσέγγιση ενός ευρύτερου κοινού, συνεκτιμάται η προσπάθεια για περισσότερες παραστάσεις ή για περιοδεία σε διαφορετικούς χώρους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον σχεδιασμό δράσεων κοινωνικής προσφοράς και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που απευθύνονται στο ευρύ κοινό ή σε συγκεκριμένες ομάδες, καθώς και δράσεων που αξιοποιούν τον δημόσιο χώρο.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Χορού και την έγκριση της κ. Υπουργού, επιχορηγούνται οι εξής ομάδες χορού:

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΧΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (2019-2020)
Α/Α ΦΟΡΕΑΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΠΟΑ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1 ΑΣΤΙΚΗ  ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΡΕΟΝ  ΠΩΛΙΝΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ

Α.Μ 505

ΠΩΛΙΝΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ COMMUN 35.000 €
2 OSMOSIS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Μ 4478

ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΕΛΕΝΙΤ/ELENIT 35.000 €
3 ΑΣΤΙΚΗ  ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KLOKWORKS

Α.Μ 3932

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ EVER AFTER 35.000 €
4 DEFAULT COMPANY ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΟΡΟΥ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΥ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Α.Μ 1088

ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ FUNKY TURN OR LEGALLY LIVE 15.000 €
5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ Δ.Τ.

GRIFFON

Α.Μ 491

ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΡΤΟΛΟΥ GRIMM (ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ)

35.000 €
6 ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΠΡΟΣΧΗΜΑ- ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Α.Μ 345

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ INSTAR 25.000 €
7 FINGERSIX/athens ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Μ 375

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ MOUTH 35.000 €
8 ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ (YELP DANCE Co) ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Μ 742

ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

(ΜΑΡΙΕΛΑ) ΝΕΣΤΟΡΑ

NEE΄TUUR 25.000 €
9 SYNTHESIS 748 ΑΜΚΕ

Α.Μ 3873

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ “SISS….PHUSS”

While you carry time our bodies hold history

25.000 €
10 ANTIBODIES ΑΜΚΕ

Α.Μ 709

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ THANATON/ HIGHER STATES, PART 4 35.000 €
11 ΖΗΤΑ ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ

Α.Μ 414

ΚΟΧΑΡ ΙΡΙΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝ TIMELINE 35.000 €
12 OBJECT ZERO- ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΣΙΡΚΟ- ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Α.Μ 2465

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΟΥΚΗΣ- MARION RENARD TRANSATLANTIC 15.000 €
13 ΕΑΡ17 ΑΜΚΕ

Α.Μ 3861

ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΑΚΟΚΚΙΝΟΙ 35.000 €
14 ΔΥΟ ΑΜΚΕ

Α.Μ 624

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2020 35.000 €
15 ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΚΙ ΟΜΩΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ”

Α.Μ 658

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΙΚ. ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗ, BETANCOR CAMILO, ΕΡΜΗΣ ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 35.000 €
16 KOKAKEPANU ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Α.Μ 4142

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΥΛΗ 15.000 €

 

 

 

 

                                           ΣΥΝΟΛΟ                 470.000 €
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΧΟΡΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2019-2020)
Α/Α ΦΟΡΕΑΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΠΟΑ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ “ARTIUS DANCE THEATRE”/

ΡΟΔΟΣ

Α.Μ 4090

ΜΥΡΙΑΜ ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ I WAS SLEEPING UNDER A JASMINE TREE 25.000 €
2 ΑΜΚΕ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟ Υ “Β+6”/

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α.Μ 1323

ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗ MEMORANDUM 25.000 €
3 ΑΜΟΡΦΗ ΑΜΚΕ /

ΚΑΒΑΛΑ

Α.Μ 343

ΤΖΕΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ PHRASIS 35.000 €
4 ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ/

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α.Μ 3856

ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΕΣ 15.000 €
5 ΑΜΚΕ “ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ” /

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α.Μ 2359

 ΤΑΤΙΑΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ  ΙΟΥΛΙΕΤΑ 35.000 €
                                               ΣΥΝΟΛΟ             135.000 €
                                         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     605.000 €

 


Πασχαλινός Διαγωνισμός! Συλλεκτικό χειροποίητο σετ λαμπάδα Vintage!

Πασχαλινός Διαγωνισμός! Συλλεκτικό χειροποίητο σετ λαμπάδα

Το BestNews.gr σε συνεργασία με τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό Σκοπός Ζωής και τη Ξανθή Γκούβρα Παπαδημητρίου, επ’ ευκαιρία του ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ BAZAAR τους που είναι σε εξέλιξη, σας κάνουμε δώρο ένα Συλλεκτικό χειροποίητο σετ λαμπάδα Vintage!

Chrisa Sarantopoulou

Ταξιδεύω Γράφω Διαβάζω Χορεύω Κολυμπάω! Πατήστε να δείτε περισσότερα

Σχετικά άρθρα

Back to top button