ΕΡΓΑΣΙΑ

Εποχιακή πρόσληψη για Υδρονομείς άρδευσης

Δήμος Λοκρών Ν. Φθιώτιδας

Ο Δήμος Λοκρών Ν. Φθιώτιδας προχωρά σε εποχιακή πρόσληψη για Υδρονομείς άρδευσης. Ύστερα από την υπ’ αριθ. 7/58/29-3-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 620ΛΩΛΤ-ΞΓ2), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, Υδρονομέων άρδευσης.

Οι θέσεις αυτές είναι απαραίτητες τους θερινούς μήνες για τις αγροτικές περιοχές.

Η εποχιακή πρόσληψη για Υδρονομείς άρδευσης προς αντιμετώπιση εποχικών περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών για την εξασφάλιση της διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων και των αρδευτικών έργων για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά/τυπικά προσόντα, χρονική περίοδο και τόπο απασχόλησης, αφορά:

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Ανακοίνωση Πρόσληψης σε μορφή .pdf

Πηγή Δήμος Λοκρών Website


Chrisa Sarantopoulou

Ταξιδεύω Γράφω Διαβάζω Χορεύω Κολυμπάω! Πατήστε να δείτε περισσότερα

Σχετικά άρθρα

Back to top button