ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΑ: Oι απαιτήσεις για προϊόντα μεταποίησης από ελαστικά υλικά

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον καθορισμό βασικών απαιτήσεων για προϊόντα βιομηχανικής μεταποίησης από ελαστικά υλικά.

Η Κ.Υ.Α. 91808 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4092/Β/23-9-2020 αφορά σε προϊόντα από μεταποίηση ελαστικών υλικών που προορίζονται για χρήσεις ως:

α) πλακίδια δαπέδου για παιδότοπους, παιδικές χαρές, σχολεία, γυμναστήρια και αθλητικούς χώρους,

β) συνθετικοί τάπητες αθλητικών χώρων ως υλικό πλήρωσης αθλητικών επιδόσεων και ελαστική υπόβαση σε συνθετικούς χλοοτάπητες και

γ) διάφορα αντικείμενα όπως: παιχνίδια και προϊόντα παιδικής φροντίδας, αθλητικός εξοπλισμός (χειρολαβές ποδηλάτων, μπαστουνιών του γκολφ, ρακετών κ.α.), οικιακά σκεύη, καροτσάκια, περιπατητήρες βρεφών, εργαλεία για οικιακή χρήση, ρούχα, παπούτσια, γάντια, αθλητικά ρούχα, λουράκια για ρολόγια, περιβραχιόνια, μάσκες, εξαρτήματα για τα μαλλιά κ.α.

Τα ως άνω προϊόντα από μεταποίηση ελαστικών υλικών προμηθεύονται, κυρίως, δημόσιοι φορείς για τις ανάγκες του ευρύτερου κοινού, μέσω δημόσιων διαγωνισμών.

Η κατάρτιση της σχετικής εθνικής τεχνικής νομοθεσίας, με την έκδοση της κ.υ.α., κρίθηκε αναγκαία για τη ρύθμιση της αγοράς, την εξασφάλιση ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου και την προστασία χρηστών και καταναλωτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων το σχέδιο της κ.υ.α. καταρτίστηκε με τη συνεργασία εκπροσώπων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και του Γενικού Χημείου του Κράτους και τέθηκε σε διαδικασία της δημόσιας κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 81/2018 (Α΄ 151) – Οδηγία ΕΕ 2015/1535, με αριθμό γνωστοποίησης 2019/87/GR.

Στην κ.υ.α. καθορίζονται μεταξύ άλλων:

Οι απαιτήσεις για τα τελικά προϊόντα από μεταποίηση ελαστικά υλικά, τις διεργασίες και τις μεθόδους επεξεργασίας των ελαστικών υλικών, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα που προτείνονται, ανάλογα με τη χρήση που προορίζονται τα προϊόντα αυτά και την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η υποχρέωση κατάρτισης Υπεύθυνης Δήλωσης από τους παραγωγούς, με στοιχεία ιχνηλασιμότητας, η οποία συνοδεύεται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά που εκδίδονται από οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης, διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ.

Η υποχρέωση εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας από τους παραγωγούς, που περιλαμβάνει μια σειρά από τεκμηριωμένες διαδικασίες.

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές και η διαδικασία ελέγχων κατά την άσκηση εποπτείας της αγοράς.

Οι υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων, των πελατών (όπως οι αναθέτουσες αρχές διενέργειας δημοσίων διαγωνισμών) και των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εφοδιάζουν τους οικονομικούς φορείς με τα κατάλληλα πιστοποιητικά.

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε παραβάτες και υπότροπους.

Η δυνατότητα διεξαγωγής μελλοντικών ερευνών τόσο για την αξιολόγηση της επίδρασης στην υγεία των παιδιών και γενικότερα των χρηστών όσο και για την προσαρμογή των προϊόντων στην εξελισσόμενη τεχνική πρόοδο.

Τέλος, προβλέπεται μεταβατικό χρονικό διάστημα έξι μηνών για τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με τις απαιτήσεις της κ.υ.α. και τον εφοδιασμό τους με τα κατάλληλα πιστοποιητικά.

Διαβάστε αναλυτικά

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 91808 ΦΕΚ 4092/Β/23-9-2020

Καθορισμός βασικών απαιτήσεων για προϊόντα βιομηχανικής μεταποίησης από ελαστικά υλικά.


Ομάδα Best News

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους δημοσιογράφους με θετικό πνεύμα.

Σχετικά άρθρα

Back to top button