Νέο «Εξοικονομώ» ύψους 632 εκ. ευρώ – Καταργείται η χρονική προτεραιότητα

Δείτε επίσης

Ομάδα Best News
Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους δημοσιογράφους με θετικό πνεύμα.

Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων από 50.000 κατοικιών και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Οκτώβριο με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 632 εκατομμύρια ευρώ και μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιηθούν κεφάλαια πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Η μέση εκτιμώμενη επιδότηση ανέρχεται στο 62% της συνολικής δαπάνης, ενώ στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων κατοικιών σε ποσοστό 38% συγκριτικά με τον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος.

«Εξοικονομώ» –  Τα κριτήρια

Με το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων καταργείται η χρονική προτεραιότητα, ενώ οι αιτήσεις θα βαθμολογούνται βάσει ενεργειακών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων:

  • Θα δοθεί προτεραιότητα σε νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα, σε ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια ανέργους, πολύτεκνους και σε νοικοκυριά με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες.
  • Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων θα αποτελέσει το σημαντικότερο κριτήριο σε ποσοστό 50% και ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό 15%.
  • Ειδικά για φυσικά πρόσωπα και νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, έχει προβλεφθεί ξεχωριστός προϋπολογισμός που θα φτάσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
  • Για φυσικά πρόσωπα με ατομικά εισοδήματα έως 5.000 ευρώ και για νοικοκυριά με οικογενειακά εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, η επιδότηση θα ανέρχεται στο 75%. Επιπλέον, εισάγεται εγγυοδοσία για τον τραπεζικό δανεισμό τους προκειμένου να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους.

«Εξοικονομώ»

Με βάση αυτό το σκεπτικό και για την άρση αδικιών που παρατηρήθηκαν στο προηγούμενο πρόγραμμα η ηγεσία του υπουργείου προχωρά σε σειρά αλλαγών. Οπως την κατάργηση του κριτηρίου της ταχύτητας ως προς την αποδοχή αιτήσεων και την καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων. Μάλιστα, σύμφωνα με τον υπουργό Κώστα Σκρέκα το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό για ένα μήνα με την ταυτόχρονη εκκίνηση της πλατφόρμας πανελλαδικά.

 

Βαθμολόγηση

Το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων θα βαθμολογεί και θα κατατάσσει τις προτάσεις με βάση ενεργειακά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Το νέο πρόγραμμα δίνει προτεραιότητα σε:

 • Κοινωνικές ομάδες
 • ΑΜΕΑ
 • Μονογονεϊκές οικογένειες
 • Μακροχρόνια άνεργους-ες
 • Πολύτεκνους
 • Νοικοκυριά με μεγάλες ενεργειακές ανάγκες
 • Χαμηλότερη ενεργειακή κλάση
 • Υψηλό αριθμό βαθμοημερών θέρμανσης
 • Παλαιότερες κατασκευές
 • Νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα

Μεγαλύτερη βαρύτητα στη βαθμολόγηση των αιτήσεων κατά 50% έχει το κόστος εξοικονόμησης ενέργειας, το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα κατά 15%, οι βαθμοημέρες θέρμανσης σε ποσοστό 7%, η υφιστάμενη ενεργειακή κλάση 5%, το πλήθος των εξαρτώμενων τέκνων 5%, η μονογονεϊκή οικογένεια 5%, ο μακροχρόνια άνεργος 5%, ΑΜΕΑ 5% και παλαιότητα κατασκευής 3%.

Επιλέξιμη κατοικία μπορεί να είναι μεμονωμένο διαμέρισμα, μονοκατοικία καθώς και πολυκατοικία, εφόσον:

Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και ιδιοκατοικείται.

Εχει καταταχθεί βάσει του A’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (A’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Εχει εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας

Η πολυκατοικία να έχει σε ισχύ αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολυκατοικίας

Για αίτηση μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας, η κύρια χρήση αφορά αποκλειστικά στον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση).

 

Δικαίωμα

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης. Τα εισοδηματικά κριτήρια και οι αντίστοιχες επιδοτήσεις παρουσιάζονται στον πίνακα που δημοσιεύεται στη σελίδα.

Η κατοικία θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κύρια και να ιδιοκατοικείται. Δικαίωμα έχουν επίσης και όσοι νοικιάζουν τα σπίτια τους με χρήση την κύρια κατοικία. Για αυτήν την κατηγορία τα ποσοστά ενίσχυσης είναι 40% ανεξάρτητα από τα εισοδηματικά κριτήρια.

Δικαίωμα υπάρχει για μία αίτηση ή περισσότερες από μία αν είναι πολυκατοικία.

Καταργούνται δε, οι ενισχύσεις μόνο για κοινόχρηστες παρεμβάσεις σε πολυκατοικίες.

 

 Ακολουθήστε τις ειδήσεις του BestNews στο Google News

Ακολουθήστε την σελίδα μας Bestnews στο Facebook

Ακολουθήστε τις ειδήσεις του BestNews στο Google News

- Advertisement -
- Advertisement -

Τελευταία Νέα

- Advertisement -

Σας ενδιαφέρουν

- Advertisement -