ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ρήγα Φεραίου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ρήγα Φεραίου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ρήγα Φεραίου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25
2 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
3 Αγροτική Επιχειρηματικότητα -Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25
4 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
5 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50
6 Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες 25

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Ενηλίκων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στο κέντρο Κοινότητας στο Βελεστίνο από Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρες 09.00-11.00:

Τηλ. :2425023794

Ταχ. Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 4

Email: kentrokoinotitasrigaferaiou@gmail.com

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.          

 

Η Δια Βίου Μάθηση είναι ανοιχτή σε όλους τους ενήλικες πολίτες, είτε αυτοί είναι άνεργοι ή εργαζόμενοι είτε είναι φοιτητές ή όχι.

Για την ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης, την επικαιροποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού δίνονται κίνητρα όπως:

  • Σύνδεση προγραμμάτων της μη τυπικής εκπαίδευσης με το σύστημα της τυπικής μέσω προγραμμάτων μάθησης τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης, άθροισης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων εκπαίδευσης από το ένα σύστημα στο άλλο
  • Χορήγηση ειδικών εκπαιδευτικών αδειών για συμμετοχή σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, με έμφαση στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Chrisa Sarantopoulou

Ταξιδεύω Γράφω Διαβάζω Χορεύω Κολυμπάω! Πατήστε να δείτε περισσότερα

Σχετικά άρθρα

Back to top button