ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσλήψεις σε Δήμους, Περιφέρειες, Υπουργεία, ΔΕΔΔΗΕ

Προσλήψεις σε Δήμους, Προκηρύξεις Περιφερειών, Υπουργείων, Νομικών Προσώπων αυτών και της ΔΕΔΔΗΕ με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με αιτήσεις να ξεκινούν άμεσα και να «τρέχουν», παρουσιάζει το epoli.gr.

Συγκεκριμένα [επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του Δ.Λ.Τ.Σ:

 • ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας: Από την υπογραφή της σύμβασης έως (2) μήνες

Αιτήσεις έως 02/07/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων έκτακτου προσωπικού διάρκειας τριών (3) μηνών για την Πυροπροστασία στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σιθωνίας, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας για την περίοδο Ιούλιο – Σεπτέμβριο 2021. Ήτοι δεκατέσσερις (14) ΥΕ Εργάτες Πυροπροστασίας.

Αιτήσεις έως και 29/06/2021.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους) στη Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας Αγιασμάτων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Χίου:

 • ΥΕ Καθαριστών: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/10/2021, 2 άτομα
 • ΔΕ Λουτρονόμων: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/10/2021, 2 άτομα

Αιτήσεις: 26/06 – και 06/07/2021.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΠΕ Μηχανικών/Πολιτικών Μηχανικών: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΠΕ Κτηνιάτρων: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΤΕ Μηχανικών/Μηχανολόγων Μηχανικών: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Εκσκαφέα – Φορτωτή JCB): 8 μήνες, 1 άτομο

Αιτήσεις έως 05/07/2021.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής:

 • (Τομεάρχες Δακοκτονίας) ΠΕ Γεωπόνοι ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι (Φυτικής Παραγωγής) ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι (Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών ή Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων): Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης μέχρι 6,5 μήνες και όχι πέραν της 30-11-2021

Αιτήσεις έως 05/07/2021.

 

ΔΕΔΔΗΕ / Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ / Άμφισσα:

 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων: 8 μήνες

Αιτήσεις: 26/06 – και 05/07/2021.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Συντήρηση των μαρμάρινων αρχιτεκτονικών και ξύλινων στοιχείων των όψεων στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων»:

 • ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στη συντήρηση ξύλου – ξυλόγλυπτου: Μια (1) θέση
 • ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, (1ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Α΄ ή τομέα Α΄] – Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), με εξειδίκευση στα λίθινα στοιχεία: Τέσσερις (4) θέσεις
 • ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, (2ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Β΄ ή τομέα Β΄] – Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), με εξειδίκευση στη συντήρηση ξύλου – ξυλόγλυπτου: Τρεις (3) θέσεις
 • ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων τέχνης), με εξειδίκευση στα λίθινα στοιχεία: Τέσσερις (4) θέσεις
 • ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων ζωγραφικής), με εξειδίκευση στη συντήρηση ξύλου – ξυλόγλυπτου: Τέσσερις (4) θέσεις

Αιτήσεις: 26/06 – 30/06/2021.


ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΔΔΗΕ / Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας | Προβολή/κατέβασμα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

Προσλήψεις σε Δήμους

Συνολικά 120 νέες θέσεις εργασίας έχουν προκηρύξει πέντε Δήμοι σε όλη την χώρα σύμφωνα με το alfavita.gr

Στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού πρόκειται να προχωρήσουν άμεσα πέντε Δήμοι της χώρας. Οι προσλήψεις αφορούν την αντιμετώπιση εποχικών ή παροδικών αναγκών που έχουν προκύψει, την στελέχωση καλοκαιρινών δημοτικών camping καθώς και την υλοποίηση καλοκαιρινών προγραμμάτων φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

Οι πέντε Δήμοι που πρόκειται να προχωρήσουν άμεσα σε προσλήψεις είναι ο Δήμος Σάμης, ο Δήμος Καλαμαριάς, ο Δήμος Θάσου, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καθώς και ο Δήμος Σίφνου.

Δήμος Σάμης

Ο Δήμος Σάμης ανακοινώνει την πρόσληψη 31 ατόμων με σύμβαση εργασία ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Καλαμαριάς

Η Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2,5 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Θάσου

Ο Δήμος Θάσου προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 45 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών τριών Δημοτικών camping του νησιού.

Επιπλέον ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων  και στις δύο προκηρύξεις λήγει τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη για τις 45 θέσεις

Αναλυτικά η προκήρυξη για τις 6 θέσεις

Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση έτους 2021».

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Σίφνου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σίφνου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων (ΔΕ Υπάλληλος γραφείου, ΔΕ Εισπράκτορας λεωφορείου), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Αναλυτικά η προκήρυξη

 

Ταυτόχρονα, υπενθυμίζουμε ότι τρέχουν συνολικά τέσσερις προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ που αφορούν την πρόσληψη 369 μόνιμων υπαλλήλων σε ΚΕΠ, Υπουργεία, Ερευνητικά Κέντρα και άλλους φορείς του Δημοσίου (περισσότερα εδώ…)


Ομάδα Best News

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους δημοσιογράφους με θετικό πνεύμα.

Σχετικά άρθρα

Back to top button