ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ψηφιακή εξυπηρέτηση και βιντεοκλήση από τα ΚΕΠ

Τώρα, οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται από τα ΚΕΠ άμεσα και χωρίς ταλαιπωρία χρησιμοποιώντας τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες που διαθέτουν καθώς αξιοποιήθηκαν στο μέγιστο βαθμό  οι δυνατότητες των  νέων ηλεκτρονικών προγραμμάτων εξυπηρέτησης πολιτών.

Ηλεκτρονική Θυρίδα

Η διαδικτυακή πύλη της δημόσιας διοίκησης ΕΡΜΗΣ (http://www.ermis.gov.gr)   προσφέρει στον πολίτη – χρήστη,  την ηλεκτρονική του θυρίδα, δηλαδή ένα προσωπικό χώρο αποθήκευσης ηλεκτρονικών εγγράφων.

Στην προσωπική ηλεκτρονική θυρίδα, ο πολίτης αποθηκεύει ακριβή ηλεκτρονικά αντίγραφα – δικαιολογητικά για τις συναλλαγές του με τη δημόσια διοίκηση. Έτσι έχει τη δυνατότητα, αντί να  προσκομίζει  ο ίδιος  σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά  στο ΚΕΠ, να εξουσιοδοτήσει το ΚΕΠ να προσπελάσει και να χρησιμοποιήσει τα συγκεκριμένα έγγραφα της θυρίδας που αφορούν στην υπόθεσή του. Κατά  τον ίδιο τρόπο το ΚΕΠ τοποθετεί στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη-χρήστη το πιστοποιητικό, τη βεβαίωση, το γνήσιο αντίγραφο εγγράφου  που  αυτός ζήτησε  είτε  με ηλεκτρονικό αίτημα είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία  στο ΚΕΠ.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτημάτων 

Ο πολίτης μπορεί  να ενημερωθεί από την Εθνική πύλη ΕΡΜΗΣ  αναλυτικά για  τις υπηρεσίες  της δημόσιας διοίκησης  που  μπορεί  είτε ως άτομο  είτε ως  εκπρόσωπος  μιας συλλογικότητας  να υποβάλλει  ηλεκτρονική αίτηση  προς ένα  ΚΕΠ  και να παραλάβει   το  έγγραφο  που αιτείται   είτε  από  την ηλεκτρονική του θυρίδα   είτε από  το ΚΕΠ που δήλωσε  κατά την υποβολή της αίτησης.

Εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση

Στις παραπάνω  πρωτοποριακές  εφαρμογές  των ΚΕΠ για να βελτιωθεί η καθημερινότητα  των πολιτών, προστίθεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης με βιντεοκλήση.

Μέσα από μια ειδική σύγχρονη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης που φέρει το όνομα με myKEPlive.gov.gr, ο πολίτης ή η επιχείρηση, μέσω του νομίμου εκπροσώπου της, μπορεί να ζητήσει  ραντεβού με το ΚΕΠ, επιλέγοντας συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας που υπάρχει στην πλατφόρμα, για να διεκπεραιώσει συγκεκριμένο αίτημά του.

Οι  μετακινήσεις γίνονται περιττές. Η ταλαιπωρία στην  «ουρά» γίνεται παρελθόν.  Η γραφειοκρατία  μειώνεται δραστικά.  Όλοι  χωρίς εξαιρέσεις μπορούν  να εξυπηρετηθούν  με άνεση και αξιοπρέπεια.


ΟΔΗΓΙΕΣ

Για να αποκτήσετε ηλεκτρονική θυρίδα  συνδεθείτε με: http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/,  πατήστε την επιλογή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ  και ακολουθήστε τα  απλά βήματα  που  υποδεικνύονται,  πατώντας   την  επιλογή για  συνδεδεμένους χρήστες .

Για να  δείτε τις  ηλεκτρονικές υπηρεσίες  που μπορείτε να έχετε με ηλεκτρονική αίτηση  συνδεθείτε  με http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/elServices, πατήστε την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει και ακολουθείστε τα βήματα .

Για να γίνετε χρήστης της υπηρεσίας  Mykeplive και  να επικοινωνείτε  με το ΚΠΕ με βιντεοκλήση,  διαβάστε   το εγχειρίδιο  που επισυνάπτουμε ή ακολουθείστε τα βήματα  που υποδεικνύονται στην ιστοσελίδα https://www.gov.gr/  πατώντας την επιλογή Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ


Πασχαλινός Διαγωνισμός! Συλλεκτικό χειροποίητο σετ λαμπάδα Vintage!

Πασχαλινός Διαγωνισμός! Συλλεκτικό χειροποίητο σετ λαμπάδα

Το BestNews.gr σε συνεργασία με τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό Σκοπός Ζωής και τη Ξανθή Γκούβρα Παπαδημητρίου, επ’ ευκαιρία του ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ BAZAAR τους που είναι σε εξέλιξη, σας κάνουμε δώρο ένα Συλλεκτικό χειροποίητο σετ λαμπάδα Vintage!

Ομάδα Best News

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους δημοσιογράφους με θετικό πνεύμα.

Σχετικά άρθρα

Back to top button