ΠΑΙΔΙ

Σε λειτουργία ο Εθνικός Μηχανισμός για τον Εντοπισμό και την Προστασία ασυνόδευτων παιδιών

24ωρη τηλεφωνική γραμμή

Εγκαινιάστηκε ο Εθνικός Μηχανισμός για τον Εντοπισμό και την Προστασία ασυνόδευτων παιδιών δηλ. για τον έγκαιρο εντοπισμό και τη μεταφορά σε ασφαλή στέγαση παιδιών που είναι άστεγα ή διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες.

  • Ο Εθνικός Μηχανισμός περιλαμβάνει μια 24ωρη τηλεφωνική γραμμή για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό παιδιών σε ανάγκη (0030- 2132128888 και 0030- 6942773030, μέσω WhatsApp ή Viber), η οποία είναι διαθέσιμη σε έξι γλώσσες, επτά ημέρες την εβδομάδα. Η γραμμή παρέχει καθοδήγηση σε παιδιά, πολίτες, τοπικές και δημόσιες αρχές, σχετικά με τα βήματα και τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον εντοπισμό ενός ασυνόδευτου παιδιού μέχρι την τοποθέτησή του σε δομές επείγουσας φιλοξενίας.
  • Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, παρέχεται στα ασυνόδευτα ανήλικα υλική και ψυχοκοινωνική στήριξη, διερμηνεία, ασφαλής συνοδεία εκτός δομής φιλοξενίας, εκπροσώπηση κατά τις διαδικασίες καταγραφής ενώπιον των Αρχών και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μέσω κινητών μονάδων, κέντρων ημέρας και γραφείων πληροφόρησης που τίθενται σε λειτουργία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
  • Τα ασυνόδευτα παιδιά στις δομές επείγουσας φιλοξενίας λαμβάνουν εξειδικευμένες υπηρεσίες και περαιτέρω υποστήριξη μέχρι τη μεταφορά τους σε δομές μακροπρόθεσμης φιλοξενίας, βάσει μιας τυποποιημένης διαδικασίας αξιολόγησης των αναγκών του παιδιού, του ιστορικού του, καθώς και των διαθέσιμων επιλογών στην Ελλάδα.

Προστασία ασυνόδευτων παιδιών

Ο Εθνικός Μηχανισμός για τον Εντοπισμό και την Προστασία ασυνόδευτων παιδιών στόχο έχει να αποτελέσει την επιχειρησιακή εναλλακτική στην πρακτική της προστατευτικής φύλαξης η οποία εφαρμόζεται εδώ και χρόνια από την Ελληνική αστυνομία ως ενδιάμεσο μέτρο προστασίας, ελλείψει θέσεων σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας.


Ομάδα Best News

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους δημοσιογράφους με θετικό πνεύμα.

Σχετικά άρθρα

Back to top button