ΕΡΓΑΣΙΑ

101 προσλήψεις διοικητικού προσωπικού στη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εκατόν ενός (101) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Πωλήσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Πελατών και της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης που εδρεύουν στην Αθήνα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα για τις Υπηρεσιακές Μονάδες και τα Καταστήματα Πωλήσεων ανά την Επικράτεια του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης(8 μήνες), αριθμού ατόμων:

Κατάστημα Πωλήσεων Αγ. Νικολάου ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Αγρινίου ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Αγρινίου ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Αίγινας ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Αλεξανδρούπολης ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 2
Κατάστημα Πωλήσεων Αλεξανδρούπολης ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 2
Κατάστημα Πωλήσεων Άμφισσας ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Βέροιας ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Βόλου ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Γ ιαννιτσών ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Γ ιαννιτσών ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Γ ρεβενών ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Έδεσσας ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Έδεσσας ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Ιεράπετρας ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Καβάλας ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Καβάλας ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 2
Κατάστημα Πωλήσεων Κατερίνης ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Κέρκυρας ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 2
Κατάστημα Πωλήσεων Κεφαλονιάς ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 2
Κατάστημα Πωλήσεων Κιλκίς ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Κιλκίς ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Κομοτηνής ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Κομοτηνής ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Κω ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Λαμίας ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 2
Κατάστημα Πωλήσεων Λειβαδιάς ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Λίμνης ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Μοιρών ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Μολάων ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Μυκόνου ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Νέων Μουδανιών ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Νέων Μουδανιών ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Ξάνθης ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Ορεστιάδας ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 2
Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Σερρών ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Σκύρου ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Σπάρτης ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Τρικάλων ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Χίου ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Καταστήματα Πωλήσεων Ν. Θεσσαλονίκης ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 4
Καταστήματα Πωλήσεων Ν. Θεσσαλονίκης ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 6
Υπηρεσιακές Μονάδες & Καταστήματα Πωλήσεων Ν. Αττικής ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 23
Υπηρεσιακές Μονάδες & Καταστήματα Πωλήσεων Ν. Αττικής ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 11

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΗ ΣΟΧ και να την υποβάλουν μαζί με τα δικαιολογητικά, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση cvsales@dei.com.gr Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

⇒Ακολουθήστε την σελίδα μας Bestnews στο Facebook και μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα καλά νέα των ημερών από το πρώτο site στην Ελλάδα με μόνο θετικές ειδήσεις και πολλούς Διαγωνισμούς!!!

Εκδόσεις Καστανιώτη: διαγωνισμός συγγραφής για παιδιά,εφήβους,νέους

Για δεύτερη χρονιά οι Εκδόσεις Καστανιώτη προσφέρουν σε παιδιά, εφήβους και νέους μια δημιουργική διέξοδο, προκηρύσσοντας τον διαγωνισμό συγγραφής «Γίνε σήμερα ο συγγραφέας του αύριο».

Σχετικά άρθρα

Back to top button