ΕΡΓΑΣΙΑ

176 προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Καθαριστών- Καθαριστριών) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ.Ν.Π.Α. «Η Αγία Σοφία» ΘΗΒΩΝ & ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ – 115 27 ΓΟΥΔΗ – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132013124).

⇒Ακολουθήστε την σελίδα μας Bestnews στο Facebook και μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα καλά νέα των ημερών από το πρώτο site στην Ελλάδα με μόνο θετικές ειδήσεις και πολλούς Διαγωνισμούς!!!

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόµων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων σίτισης, για την διανομή γευμάτων ασθενών και προσωπικού εφημερίας του Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής.

32 ΥΕ Προσωπικό Εστίασης (Τραπεζοκόμοι/ες)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ.Ν.Π.Α. «Η Αγία Σοφία» ΘΗΒΩΝ & ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ – 115 27 ΓΟΥΔΗ – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Γραμματείας του Νοσοκομείου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132013124).


Σχετικά άρθρα

Back to top button