ΕΡΓΑΣΙΑ

Έκπτωση της διαφημιστικής δαπάνης των επιχειρήσεων στο Νομοσχέδιο του Υπ Οικονομικών

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή, θεσπίζει τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές που προκάλεσε ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός», καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού.

Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται ενίσχυση των πιστώσεων για την πρόσληψη εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, για την ομαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών τη σχολική χρονιά 2020-2021. Θεσπίζονται, επίσης σημαντικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες αφορούν τον τρόπο εκλογής των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού της ειδικής αγωγής. Προβλέπεται συγκεκριμένα αφενός οι εκλογές να γίνονται Σάββατο, ώστε να μην χάνονται διδακτικές ώρες και αφετέρου ότι οι εκλογικές διαδικασίες μπορεί να γίνονται με ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Τι επιτυγχάνει η διάταξη για τις υπεραποσβέσεις και τη διαφημιστική δαπάνη

Ανάμεσα στα άλλα το νέο νομοσχέδιο προβλέπει και την υπό προϋποθέσεις έκπτωση της διαφημιστικής δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, προσαυξημένη κατά 100% για το φορολογικό έτος 2020 και κατά 60% για το φορολογικό έτος 2021. Πρόκειται για υπεραποσβέσεις που αναμένεται -σύμφωνα με μελέτες- να συμβάλουν στην τόνωση της ζήτησης και της καταναλωτικής δαπάνης, που συμπιέστηκε φέτος λόγω της πανδημίας, στην αύξηση του τζίρου και τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να αποτραπούν λουκέτα και να διαφυλαχθούν θέσεις εργασίας.

Τι προβλέπεται για τις οφειλές στην εφορία;
Προκειμένου οι κάτοικοι στις περιοχές που επλήγησαν από τον «Ιανό» να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες ανάγκες δίνεται παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση. Ειδικότερα, για όσες από τις περιοχές των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας επλήγησαν από τις έντονες βροχοπτώσεις,, παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ και στα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 18/9/2020 έως 18/3/2021. Παράλληλα, για το ίδιο χρονικό διάστημα, αναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τη φορολογική διοίκηση των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν κύρια κατοικία ή εγκατάσταση στις περιοχές αυτές. Επισημαίνεται ότι στις ως παραπάνω οφειλές περιλαμβάνονται και αυτές που θα βεβαιωθούν κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης (π.χ. ΕΝΦΙΑ), οι οποίες δεν καθίστανται απαιτητές πριν από τις 18/3/2021.

Τι προβλέπεται για πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης στις πληγείσες περιοχές

Στις περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από κυκλώνα «Ιανό», αναστέλλεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου, 2021. κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων. Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται μέσω αυτού του εξαιρετικού μέτρου η στήριξη των πληγεισών περιοχών.

Ποια μέτρα θεσπίζονται για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στις περιοχές που έχουν πληγεί από τον κυκλώνα «Ιανός»

Οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες που επλήγησαν, που επλήγησαν από τον Ιανό -ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας- μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί, αλλά όχι πέραν των τριών μηνών. Στην περίπτωση πάντως αυτή, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας, για τον χρόνο που τις θα θέτουν σε αναστολή. Υποχρεούνται επίσης μετά από τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας μπαίνει σε αναστολή είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ποσού 534 ευρώ, καθώς και αναλογίας δώρου Χριστουγέννων.

Πότε τελικά θα καταβληθεί ο ΕΝΦΙΑ και γιατί

Με σχετική ρύθμιση στο νομοσχέδιο παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να καταβάλουν τις δύο πρώτες δόσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2020 μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2020, χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις, όσον αφορά στην πρώτη δόση του ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Η ρύθμιση αυτή γίνεται αφενός διότι με πρόσφατη απόφαση ανακαθορίστηκαν οι τιμές εκκίνησης του αντικειμενικού συστήματος φορολογητέας αξίας ακινήτων, οι οποίες ακυρώθηκαν με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και αφετέρου διότι με την πρόσφατη ρύθμιση απαλλάχθηκαν από τον ΕΝΦΙΑ τα ακίνητα που βρίσκονται σε μικρά ακριτικά νησιά και ανήκουν στους κατοίκους των νησιών αυτών, με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί η μηχανογραφική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.

 

 Ακολουθήστε τις ειδήσεις του BestNews στο Google News


Ομάδα Best News

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους δημοσιογράφους με θετικό πνεύμα.

Σχετικά άρθρα

Back to top button