ΕΡΓΑΣΙΑ

Αναβαθμίζεται ο Δημόκριτος με τη στήριξη 24 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας υπογράφοντας τη συμφωνία της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» δήλωσε:

«Είναι μια μεγάλη μέρα για την Έρευνα και την Καινοτομία, καθώς σήμερα υπογράψαμε-παρουσία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά και του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, κ. Αθ. Κυριαζή– τη συμφωνία ύψους 48 εκατ. ευρώ, εκ των τα 24 εκατ. ευρώ προέρχονται από δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για τη δημιουργία τριών νέων κτιρίων και την ανακαίνιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Η συμφωνία αυτή, θα επιτρέψει στο «Δημόκριτο» να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και να αυξήσει τη δυναμικότητά του προσφέροντας στην Επιστήμη, την Έρευνα, την Καινοτομία και κατ’ επέκταση στην κοινωνία.»

Το  μεγαλύτερο δημόσιο ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επιβεβαίωσε σήμερα 24/01/2020 την παροχή χρηματοδότησης για το έργο ύψους 48 εκατ. ευρώ με αντικείμενο την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», του μεγαλύτερου δημόσιου ερευνητικού κέντρου της Ελλάδας.

Το έργο έλαβε επίσης στήριξη από το InnovFin Advisory (InnovFin – Συμβουλευτικές υπηρεσίες), ενός από τα εργαλεία του προγράμματος InnovFin, το οποίο συμβούλεψε τον Δημόκριτο για τη βελτίωση της πρόσβασής του σε χρηματοδότηση.

Η ΕΤΕπ θα χορηγήσει 24 εκατ. ευρώ για το έργο, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή τριών νέων κτιρίων και την ανακαίνιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων για τη στέγαση ερευνητικών ινστιτούτων μεγάλης φήμης. Το έργο θα αυξήσει επίσης τη δυναμικότητα του Τεχνολογικού Πάρκου «Λεύκιππος», το οποίο βρίσκεται εντός του συγκροτήματος του Δημόκριτου, ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων και διεθνών επιχειρηματικών εταίρων.

Νέες θέσεις εργασίας

Μετά την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να δημιουργηθούν 100 θέσεις εργασίας για εξειδικευμένους ανώτερους ερευνητές, ενώ θα κατασκευαστούν, ανακαινιστούν ή βελτιωθούν πάνω από 38 000 τ.μ. εξειδικευμένων ερευνητικών εγκαταστάσεων.
Εκτιμάται ότι το έργο θα καταστήσει δυνατή την επέκταση του Τεχνολογικού Πάρκου «Λεύκιππος» και την ενίσχυση της συνεργασίας με επιχειρήσεις καθώς επίσης θα αποτελέσει σημαντική στήριξη για το μεγαλύτερο δημόσιο ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας και για την αντιμετώπιση της φυγής εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού (brain drain) στον τομέα της έρευνας.

Στήριξη της Παιδείας

Το συγκεκριμένο δάνειο αποτελεί συνέχεια χρηματοδοτήσεων που χορήγησε πρόσφατα η ΕΤΕπ στον τομέα της παιδείας στην Ελλάδα στηρίζοντας εννέα ελληνικά πανεπιστήμια καθώς και τη δημιουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημόκριτος είναι το μεγαλύτερο διεπιστημονικό ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα, με περίπου 630 ερευνητές που απασχολούνται σε ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα κυρίως με επιχορηγήσεις του Δημοσίου, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιωτικά κεφάλαια. Το Κέντρο αποτελείται από πέντε ανεξάρτητα Ινστιτούτα τα οποία ειδικεύονται σε διαφορετικούς μεταξύ τους τομείς και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Chrisa Sarantopoulou

Ταξιδεύω Γράφω Διαβάζω Χορεύω Κολυμπάω! Πατήστε να δείτε περισσότερα

Σχετικά άρθρα

Back to top button