ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΕΡΓΑΣΙΑ

Ενεργειακός κόμβος η Αλεξανδρούπολη με νέο σταθμό LNG

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό αίτημα για παροχή χρηματοδότησης ύψους 166,7 εκατ. ευρώ προκειμένου να κατασκευαστεί ο νέος τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Αλεξανδρούπολη.

  • Το έργο θα συμβάλει στην ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού στην Ελλάδα και γενικότερα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, χωρίς να στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό.
  • Ο σταθμός θα περιλαμβάνει πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU), καθώς και σύστημα υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου που θα συνδέει την FSRU με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου της Ελλάδας (ΕΣΦΑ).

Η πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU) του νέου τερματικού σταθμού:

  • θα εγκατασταθεί σε απόσταση περίπου 17,6 χλμ. από την Αλεξανδρούπολη σε υπεράκτια απόσταση περίπου 10 χλμ. από την πλησιέστερη ακτή.
  • θα έχει συνολική δυναμικότητα παράδοσης 5,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (bcm) ετησίως.
  • Ο τερματικός σταθμός ΥΦΑ θα είναι δυνατό να χρησιμοποιείται για υδρογόνο.


Ομάδα Best News

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους δημοσιογράφους με θετικό πνεύμα.

Σχετικά άρθρα

Back to top button