ΠΡΟΣΩΠΑ

Η ψυχίατρος Δόμνα Τσακλακίδου υποψήφια για την θέση του Γ. Γραμματέα στο ΔΣ της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας – ΕΨΕ

H πανδημία COVID-19 ανέδειξε την κοινωνική βαρύτητα και σημαντικότητα του ρόλου του ψυχιάτρου ακόμα περισσότερο!

Η Δόμνα Τσακλακίδου είναι ψυχίατρος και γνωσιακή ψυχοθεραπεύτρια, Διευθύντρια ΕΣΥ, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» και εξειδίκευση στην «Διοίκηση και Κοινωνικό Σχεδιασμό στον Τομέα της Τοξικοεξάρτησης».

Εργάστηκε για πάνω από 10 έτη σε υψηλές θέσεις ευθύνης, με μεγάλη κλινική και θεραπευτική εμπειρία στον τομέα της ουσιοεξάρτησης, σε θεραπευτικές δομές της Ελλάδας (ΟΚΑΝΑ) και του Εξωτερικού (Κλινική Απεξάρτησης από το αλκοόλ στην Γερμανία).

Μετά από μία 5 έτη απασχόληση σε ποικίλες ψυχιατρικές δομές του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής- ΨΝΑ ‘Δαφνί’, ασκεί, από 10ετίας, τα ψυχιατρικά της καθήκοντα στην Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ». Στο πλαίσιο της Κλινικής, δημιούργησε και διευθύνει την «Ειδική Μονάδα Αλκοολισμού και άλλων Εξαρτήσεων», η οποία απευθύνεται σε εξαρτημένα άτομα και παρέχει ψυχιατρικές και ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες εξωτερικής και εσωτερικής διαμονής.

Η ακαδημαϊκή της δραστηριότητα συνοψίζεται στην ενεργό συμμετοχή της σε πολλαπλά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά πρωτόκολλα, καθώς επίσης σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, με πάνω από 150 επιστημονικές ανακοινώσεις, σε πάνω από 20 δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή Επιστημονικά περιοδικά, και στην συγγραφή κεφαλαίων σε 5 Ψυχιατρικά Βιβλία, τα περισσότερα των οποίων αφορούν στο επιστημονικό πεδίο της ουσιοεξάρτησης και των εξαρτητικών συμπεριφορών. Το ίδιο αυτό επιστημονικό πεδίο, της ουσιοεξάρτησης, διδάσκει σε τακτική βάση, για πάνω από 15 έτη, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς  φοιτητές κυρίως της Ιατρικής και της Ψυχολογίας, άλλα και σε λοιπούς επαγγελματίες υγείας του χώρου.

Σχετικά με διοικητική/οργανωτική δραστηριότητα, η κα. Δόμνα Τσακλακίδου συμμετείχε στην Ομάδα Διοίκησης Έργου του ΟΚΑΝΑ, στην Επιτροπή Συντονισμού, Εποπτείας και Εκπαίδευσης Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΟΚΑΝΑ, ήταν εκλεγμένο μέλος του Επιστημονικού Συμβούλιο του νοσοκομείου ΨΝΑ, διετέλεσε μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής περίπου 20  επιστημονικών συνεδρίων στην Ελλάδα, ενώ είναι μέλος 3 ιατρικών επιστημονικών εταιρειών, στις 2 εκ των οποίων είναι εκλεγμένο μέλος ΔΣ (ITACA, ΕΨΔΕ).

Από το 2014 -2018  συνεργάστηκε στενά, ως ειδικός εμπειρογνώμων στον τομέα της μείωσης της ζήτησης των ναρκωτικών, με την Εθνική Συντονιστίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό διετέλεσε μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων για θέματα ναρκωτικών της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Επιπλέον, ορίστηκε, το 2014, με σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας, ως  μόνιμο μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην οριζόντια ομάδα για τα ναρκωτικά (Horizontal Drug Group) του Συμβουλίου της ΕΕ, ενώ από τον Ιούνιο 2015 έως Σεπτέμβριο 2016, στα πλαίσια της Οριζόντιας Ομάδας για τα Ναρκωτικά, συμμετείχε στην ειδική ομάδα ειδικών επιστημόνων «για την κατάχρηση και εξάρτηση από συνταγογραφούμενα φάρμακα».

Με την επιστολή της προς όλους τους συναδέλφους ψυχιάτρους, μέλη της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, ανακοινώνει την υποψηφιότητα της για την θέση του Γ. Γραμματέα στο ΔΣ της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας στις εκλογές της 12ης Ιουνίου 2021.

Η κα. Δόμνα Τσακλακίδου γράφει:

«Μέχρι τώρα έχω υπηρετήσει την ψυχιατρική από πολλές θέσεις και σε πολλές και διαφορετικές ψυχιατρικές δομές, όπως στον ΟΚΑΝΑ, σε Τμήμα οξέων του ΨΝΑ-Δαφνί, αλλά και στο ιδιωτικό ιατρείο παλαιότερα. Από το 2009 εργάζομαι, ως Διευθύντρια ΕΣΥ, στην Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» και είμαι Υπεύθυνη της Μονάδας Εξαρτήσεων.

Οδηγός μου όλα αυτά τα χρόνια είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας στον ψυχιατρικό ασθενή.

Γιατί κατεβαίνω ως υποψήφια Γ. Γραμματέας της ΕΨΕ στις εκλογές της 12ης Ιουνίου :

Είναι η κατάλληλη χρονική συγκυρία για ενεργή δράση, καθώς η πανδημία COVID-19, μεταξύ άλλων, ανέδειξε την κοινωνική βαρύτητα και σημαντικότητα του ρόλου του ψυχιάτρου ακόμα περισσότερο. Παράλληλα όμως ανέδειξε και χρόνιες θεσμικές αδυναμίες που τις γνωρίζουμε από καιρό και δυσχεραίνουν την άσκηση του έργου/ρόλου μας:

Ενδεικτικά αναφέρω:

Την μη αποκλειστική συνταγογράφηση F από ψυχιάτρους,

Την συγκεχυμένη εικόνα στον χώρο των ψυχοθεραπειών,

Την έλλειψη θεραπευτικών πρωτοκόλλων για τις ψυχιατρικές διαταραχές,

Την έλλειψη επαρκών κοινοτικών δομών ψυχικής υγείας που πλαισιώνουν την νοσοκομειακή ψυχιατρική περίθαλψη, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν οι κλινικές από ράντζα, με ασθενείς στους διαδρόμους,

Την μη οργανωμένη ένταξη της δυνατότητας και αναγκαιότητας της τηλεϊατρικής στον χώρο της ψυχιατρικής,

Την έλλειψη ουσιαστικής υποστήριξης και βοήθειας των νέων συναδέλφων,

Την ελλιπή υποστηρικτική δικτύωση μεταξύ ψυχιάτρων και ψυχιατρικών δομών, ιδιαίτερα την απουσία δικτύωσης μεταξύ ψυχιάτρων του κέντρου και της περιφέρειας,

…ενώ υπάρχουν και πολλές άλλες εκκρεμότητες..!

Έχω προσωπικά παλέψει με αυτές τις δυσκολίες στην πράξη, όπως και σεις, και, πολλές φορές, σε συνεργασία με πολλούς από εσάς σε καθημερινά περιστατικά που χρειάζονται την ψυχιατρική υποστήριξη.

Πιστεύω ότι τώρα είναι η στιγμή για μια ανανεωμένη ΕΨΕ που θα αξιοποιήσει την αυξημένη ευαισθησία της κοινωνίας και της πολιτείας απέναντι σε θέματα του χώρου μας, προκειμένου να προωθήσει τις προτεραιότητες μας, και, δεν θα είναι απλός παρατηρητής, αλλά οδηγός σε αυτήν την προσπάθεια.

Τώρα είναι η ώρα για μια ΕΨΕ που αντί να αναλώνεται σε θεωρητικούς σχεδιασμούς θα δεσμευτεί με χρονοδιαγράμματα στην επίτευξη αναγκαίων, τολμηρών αλλά και ρεαλιστικών στόχων για την Ψυχιατρική που η τρέχουσα συγκυρία έφερε στην αιχμή των κοινωνικών προτεραιοτήτων.

Σε αυτήν την νέα ΕΨΕ πρέπει να ακούγεται καθαρά η φωνή του μάχιμου ψυχιάτρου της πρώτης γραμμής, είτε στον Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό τομέα.

Σε αυτήν την νέα ΕΨΕ θέλω να συμμετέχω, να μεταφέρω την πραγματικότητα της καθημερινότητάς μας και να παλέψω για την βελτίωσή της.

Συνάδελφοι,

Είναι η ώρα για μια ΕΨΕ ανοικτή που θα μας εκφράζει όλους, όπου κι αν προφέρουμε υπηρεσίες.

Πάμε όλοι μαζί για την ουσιαστική ενδυνάμωση του ρόλου μας. Μόνο έτσι θα αναδείξουμε το κοινωνικό πρόσωπο της ψυχιατρικής στην χώρα μας.

Με διάθεση για δουλειά και ομαδικό πνεύμα,

σας ζητώ να με ψηφίσετε για την θέση του Γεν. Γραμματέα ΔΣ της ΕΨΕ.»

Δόμνα Τσακλακίδου

Ψυχίατρος

 

 

 Ακολουθήστε τις ειδήσεις του BestNews στο Google News






Chrisa Sarantopoulou

Ταξιδεύω Γράφω Διαβάζω Χορεύω Κολυμπάω! Πατήστε να δείτε περισσότερα

Σχετικά άρθρα

Back to top button