ΕΡΓΑΣΙΑ

Πρόσληψη 366 ατόμων στον Δήμο Αθηναίων λόγω κορονοϊού

Στην πρόσληψη 366 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για χρονικό διάστημα 4 μηνών, προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 4 άτομα στην ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού, 16 άτομα στην ειδικότητα ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 4 ΠΕ Κοινωνιολόγους, 7 ΠΕ Νοσηλευτές, 2 ΠΕ Πληροφορικής, 4 ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, 6 ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, 4 ΤΕ Εποιπτών Δημόσιας Υγείας, 18 ΤΕ Κοινωικών Λειτουργών, 14 ΤΕ Νοσηλευτών, 20 ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών, 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος, 73 ΔΕ Οδηγοί, 2 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου, 41 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, 76 ΥΕ Εργάτες καθαριότητας,  17 ΥΕ Εργάτες Κοιμητηρίου,  35 ΥΕ Καθαριστές και 22 ΥΕ Φύλακες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν:

– συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση
– ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
– τον απαιτούμενο ανά ειδικότητα, τίτλο σπουδών για την απόδειξη των προσόντων
– σχετικά αποδεικτικά για την απόδειξη εμπειρίας. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τη ζητούμενη εμπειρία θα αναφέρουν μόνο τον μήνα ή τους μήνες εμπειρίας στην αίτηση για τον κωδικό θέσης που θα επιλέξουν.

Ως αποκτηθείσα εμπειρία για όλες τις θέσεις νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε υπηρεσίες του οικείου φορέα για ανάγκες πανδημίας και θα βαθμολογηθούν με επτά μονάδες για κάθε συμπληρωμένο μήνα εμπειρίας στον οικείο φορέα, για ανάγκες πανδημίας και για τον κωδικό θέσης που θα επιλέξουν.

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία τους, τους μήνες της προαναφερόμενης αποκτηθείσας εμπειρίας που διαθέτουν σε ανάγκες πανδημίας και θα την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Δήμο Αθηναίων, μαζί με φωτοαντίγραφο ταυτότητας (επιπροσθέτως για τις θέσεις οδηγών φωτοαντίγραφο απαιτούμενης άδειας οδήγησης και για τις θέσεις χειριστών άδεια άσκησης επαγγέλματος) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail proslipsi@athens.gr, από σήμερα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 08:00 έως και αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00. 

 Ακολουθήστε την σελίδα μας Bestnews στο Facebook και μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα καλά νέα των ημερών από το πρώτο site στην Ελλάδα με μόνο θετικές ειδήσεις και πολλούς Διαγωνισμούς!!!

Tags

Best News

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους δημοσιογράφους με θετικό πνεύμα.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close