ΦΥΣΗ

ZEOSOL: Πρωτοποριακή εγκατάσταση ηλιακής ψύξης-θέρμανσης από το ΕΜΠ

Πέντε γραφεία στο Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών – ΕΜΠ καλύπτουν πλέον πλήρως τις ανάγκες τους σε ψύξη και θέρμανση από το σύστημα ZEOSOL, αποτέλεσμα σχετικού ερευνητικού προγράμματος το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα με επιτυχία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, εγκαταστάθηκε και μελετήθηκε πειραματικά στο κτήριο ‘Ο’ της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, στο εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων, ένα σύστημα ηλιακής ψύξης/ θέρμανσης με προσρόφηση. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ηλιακής ψύξης και θέρμανσης, ενσωματώνοντας προηγμένες τεχνολογίες εναλλακτών θερμότητας και αντλιών θερμότητας για κάλυψη της μέγιστης ζήτησης.

Συντονιστής του προγράμματος είναι το ΕΜΠ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Σωτήριο Καρέλλα και υπεύθυνο μηχανικό, βασικό ερευνητή, τον υποψήφιο διδάκτορα κ. Τρύφωνα Ρουμπεδάκη.

Ανάλυση Κύκλου Ζωής Συστήματος ZEOSOL

Η ανάλυση κύκλου ζωής του συστήματος ZEOSOL αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του συστήματος, μελέτη που εκπονήθηκε από το Διπλωματούχο Μηχανικό Γεώργιο Κάλλη. Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής είναι μία συστηματική και αναλυτική μέθοδος που βοηθάει στην αναγνώριση, εκτίμηση και ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος.

ZEOSOL: Πρωτοποριακή εγκατάσταση ηλιακής ψύξης-θέρμανσης από το ΕΜΠ

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αναδεικνύουν το σημαντικό ρόλο της εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, τη μείωση του ατμοσφαιρικού όζοντος καθώς και τη διατήρηση των αποθεμάτων νερού. Από την άλλη πλευρά, οι συνιστώσες του συστήματος οι οποίες αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από χαλκό, όπως το ηλιακό πεδίο, έχουν αρνητικό αντίκτυπο όσον αφορά την εξάντληση πόρων μεταλλευμάτων ενώ συνδέονται με υψηλές απαιτήσεις χρήσης γης.

Συγκρινόμενο με μία συμβατική αντλία θερμότητας, το σύστημα ZEOSOL έχει αισθητά μεγαλύτερη συνεισφορά στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της μείωσης της στιβάδας του όζοντος, λόγω της μειωμένης εξάρτησής του από την ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου.

Αντίθετα, το σύστημα ZEOSOL υστερεί όσον αφορά στη χρήση χαλκού και εν γένει στη χρήση μεταλλευμάτων, όπου αντίστοιχα μία αντλία θερμότητας έχει μόλις το 20% του αντικτύπου του. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η τοποθεσία εγκατάστασης του συστήματος η οποία παρατηρείται να έχει μεγάλη επίδραση στο συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του συστήματος, με το μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χώρας να αποτελεί κρίσιμη παράμετρο κατά περίπτωση.

 Ακολουθήστε την σελίδα μας Bestnews στο Facebook και μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα καλά νέα των ημερών από το πρώτο site στην Ελλάδα με μόνο θετικές ειδήσεις και πολλούς Διαγωνισμούς!!!


Σχετικά άρθρα

Back to top button