ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΡΓΑΣΙΑ

Πρόσληψη 74 ατόμων στο Δήμο Καλλιθέας

Ανακοίνωση που αφορά την πρόσληψη 74 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών εξέδωσε ο Δήμος Καλλιθέας.

Ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 14188/27-03-2020 Ανακοίνωση και η αίτηση, που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 74 ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών διαφόρων ειδικοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 206 του ν. 3584/07 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών η΄πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Kορωνοϊου covid-19. Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων μετά των συνημμένων δικαιολογητικών που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι είναι από 28 Μαρτίου 2020 έως και Τετάρτη 1 Απριλίου 2020

MONO ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ E-MAIL: tetramina@kallithea.gr

Συνημμένα

Σχετικά άρθρα

Back to top button